Keitä olemme

Joonas Tuominen

Olen hankkinut käytännön osaamiseni niin maatalon töistä kuin rakennuksiltakin. Käsillä tekemisen taitoon on yhdistynyt koulutuksen ja haastavien tehtävien myötä näkemys erilaisista projektikokonaisuuksista. Minulla on lentotekninen koulutus ja olen hankkinut osaamiseni sekä ydinvoimalan käyttöönotossa että lentotekniikan parissa. Lentotekniikan osaamiseni keskittyy erityisesti mittalaitetekniikkaan ja laadunhallintaan.

Kokemukseni ydinvoimalamaailmasta on monipuolinen. Toimin Arevan Olkiluoto 3 -projektissa mittalaiteinsinöörinä vastaten erityisesti osastoni teknisestä sisällöstä ja laadusta. Osastomme toimitti työkalut käyttöönoton tarpeisiin, huolehti laitteiden vuosittaisista kalibroinneista, laitehankinnasta ja mittalaitetuesta käyttöönottotiimeille. 

Olkiluoto 3 -projekti on maailman suurimpia rakennusprojekteja ja pelkästään käyttöönotto työllistää n. 1000 ydintekniikan osaajaa. Arevan kirjoilla oli aikanani henkilöstöä 50 eri maasta ja 20 eri kielialueelta. Tiimimme oli kansainvälinen ja olen tottunut hoitamaan kaiken kommunikaation englanniksi. Kykyni lukea ihmisiä on kehittynyt erinomaiseksi. Erityistä tuntemusta minulla on itäeurooppalaisista, saksalaisista ja ranskalaisista liiketoimintakulttuureista. 

Olen johtanut haastavia käyttöönoton mittalaiteprojekteja pääosin primääri-ja reaktorijärjestelmien parissa. Osastomme kokeneimpana vastasin yhdessä tiimipäällikön kanssa mittalaitetiimin suorituskyvystä. Vaikka tehtävieni pääpaino oli mittalaitetekniikassa ja projektisuunnittelussa, olen myös vastannut

  • budjetin suunnittelusta ja seurannasta (mm. kilpailutus, laskukierto, reklamoinnit)
  • laadunvalvonnasta (mm. ISO-standardit, yhteistyö STUK:n ja TVO:n kanssa)
  • varastonhallinnasta (mm. kalibrointikierto, dokumentointi)

Susanna Tuominen

Vastaan yrityksemme taloudesta, taloushallinnan työkaluista ja yrityksen visuaalisesta ilmeestä. Olen taloushallinnon ammattilainen ja koulutukseltani tradenomi-suuhygienisti. Koulutukseni ja kokemukseni ovat kansainvälisen yrityksen taloushallinnosta, terveydenhuollon käytännön tehtävistä ja esimiestyöstä.

Vapautan Joonaksen ajan asiakasprojekteihin ja tuen projekteja omalla asiantuntemuksellani. Vahvimmat osaamisalueeni ovat:

  • kirjanpito
  • osto- ja myyntireskontra
  • taloushallinnon työkalut (CRM, laskutusjärjestelmät mm. Procountor)
  • yrityksen “arkielämän” hallinta

Olen työskennellyt kymmenisen vuotta suomalaisen, mutta kansainvälisesti toimivan yrityksen asiakaspalvelussa ja taloushallinnossa. Haluni kehittyä ja oppia uutta vei minut opiskelemaan suuhygienistiksi Helsinkiin ja olen toiminut vajaan kaksi vuotta terveydenhoitoalalla eri tehtävissä. Titteleitäni ovat olleet mm. Administrative Assistant, Accounts Receivable Manager, suuhygienisti ja vastaava suuhygienisti. Sama halu kehittyä ja tehdä asiat niin hyvin kuin mahdollista toi minut Jotukseen liikekumppaniksi.