Ydinvoiman asiantuntijapalvelut

Me olemme ydinvoimadokumentaation ammattilaisia.

Teillä on tuotteisiinne liittyvä tekninen osaaminen ja asiantuntemus. Me osaamme luoda niistä dokumentaatiota, jolla pystytte kilpailemaan myös ydinvoimaan liittyvissä projekteissa. Monet yritykset kokevat ydinvoimaprojektit ja niihin hakeutumisen haastavana prosessina vaaditun dokumentaation vuoksi. Tästä syystä ydinvoimaliiketoiminnassa on mukana vain muutamia yrityksiä, mutta tilaa uusille tekijöille on.

Meillä on kokemusta ja osaaminen kouluttaa teidän tiiminne kirjoittamaan yksinkertaista ja laadukasta dokumentaatiota, jota tarvitaan ydinvoiman projekteihin osallistumiseen.

 Alla muutamia esimerkkejä kokonaisuuksista, joissa voimme olla teille avuksi:

ydinvoimatekniikan dokumentaatio

Sähkötekniikka, kenttäinstrumentit, laitekalibrointi ja turvaluokitellut järjestelmät.

Laadunhallinta

Projektin tai toimitusketjun laadunhallinta, suunnittelu, dokumentointi ja seuranta sekä laadunhallinnan kehitys.

Projektijohto

Projektikoordinointi ja aikataulutus: hankinnat, materiaalivirrat, logistiikka ja henkilöstö.